Trang chủ DU HỌC ĐÀI LOAN Chỉ tiêu tuyển sinh du học Đài Loan 2024

Chỉ tiêu tuyển sinh du học Đài Loan 2024

848
0
Chỉ tiêu tuyển sinh du học Đài Loan 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH DU HỌC ĐÀI LOAN KỲ MÙA THU 2024 – MIỄN 100% HỌC PHÍ.

Hiện nay chúng tôi đã nhận được chỉ tiêu tuyển sinh Du học Đài Loan kỳ tháng 9 năm 2021 từ các Trường Đại học tại Đài Loan gửi về, Học sinh Việt Nam có nhu cầu tham gia chương trình Du học Đài Loan hệ vừa học vừa làm, miễn 100% học phí xin vui lòng đăng ký và tham khảo các ngành học sau:

? I. NGÀNH TUYỂN SINH DU HỌC NĂM 2024

1. Quản trị kinh doanh
2. Khoa Hóa học ứng dụng
3. Khoa kỹ thuật và quản lý công nghiệp
4. Quản lý ẩm thưc.
5. Kỹ thuật Điện tử
6. Điện cơ và thông tin
7. Quản trị kinh doanh
8. Kỹ thuật Cơ khí
9. Công nghệ thông tin và ứng dụng
10. Quản lý nhà hàng
11. Quản lý du lịch
12. Ngành ứng dụng ngoại ngữ (chuyên ban quốc tế)
13. Khoa Điện tử chương trình ứng dụng công nghệ trí tuệ cuộc sống.
14. Khoa Cơ khí chương trình cơ khí chế tạo.
15. Khoa Quản lý nhà hàng khách sạn chương trình dịch vụ nhà hàng khách sạn
16. Quản lí nhà hàng

? II. CHỈ TIÊU:

40 sinh viên/ 1 ngành

? III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:

– Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt
– Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.
– Điểm trung bình học bạ THPT mỗi năm trên 6,0 điểm
– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

? IV. HỌC PHÍ:

Miễn 100% học phí kỳ thứ nhất và giảm 50% học kỳ thứ 2 tùy từng trường; từ học kỳ ba trở đi: 25% cao nhất của lớp sẽ sẽ được trao học bổng 12.500 NT mỗi người, xếp hạng 26%-50% học bổng mới sẽ được trao 5000NT.

? V. KÝ TÚC XÁ :

4 người/ phòng. 1300 NTD/ người/kỳ

CHI TIẾT MỘT SỐ TRƯỜNG TẠI ĐÀI LOAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRIỀU DƯƠNG

Stt Chuyên ngành Số lượng Nội dung tuyển sinh
1 Quản lý kinh doanh 40

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,5 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

HỌC PHÍ:: (48,409 NTD)

–          Học kỳ đầu : được miễn giảm 100%

–          Học kỳ hai : được miễn giảm 50% ( ~ 24,205 NTD)

–          Từ học kỳ ba trở đi: 25% cao nhất của lớp sẽ sẽ được trao học bổng 12.500 NT mỗi người, xếp hạng 26%-50% học bổng mới sẽ được trao 5000NT

Ký Túc xá : 4 người/ phòng. 1300 NTD/ người/kỳ

 

2 Khoa hóa học ứng dụng 40

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,5 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

–          HỌC PHÍ: ( 55,684 NTD)

–          Học kỳ đầu : được miễn giảm 100%

–          Học kỳ hai : được miễn giảm 50% ( ~ 27,842 NTD)

–          Từ học kỳ ba trở đi: 25% cao nhất của lớp sẽ sẽ được trao học bổng 12.500 NT mỗi người, xếp hạng 26%-50% học bổng mới sẽ được trao 5000NT

Ký Túc xá : 4 người/ phòng. 1300 NTD/ người/kỳ

 

3 Khoa kỹ thuật và quản lý công nghiệp 40

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,5 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

–          HỌC PHÍ: ( 55,684 NTD)

–          Học kỳ đầu : được miễn giảm 100%

–          Học kỳ hai : được miễn giảm 50% ( ~ 27,842 NTD)

–          Từ học kỳ ba trở đi: 25% cao nhất của lớp sẽ sẽ được trao học bổng 12.500 NT mỗi người, xếp hạng 26%-50% học bổng mới sẽ được trao 5000NT

Ký Túc xá : 4 người/ phòng. 1300 NTD/ người/kỳ

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT NAN KHAI

Stt Chuyên ngành Số lượng Nội dung tuyển sinh
1

–                       1.Quản lý ẩm thưc.

–                       2.Kỹ thuật Điện tử

–                       3.Điện cơ và thông tin

–                       4.Quản trị kinh doanh

–                       5.Kỹ thuật Cơ khí

–                       6.Công nghệ thông tin và ứng dụng

40

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

HỌC PHÍ::

– Học kỳ 1(năm 1): hỗ trợ 100% học phí

– Từ học kỳ 2 (năm 1) đến kỳ thứ 8 (năm 4): cấp học bổng 18,202 NT/kỳ (Sinh viên chỉ phải nộp 35,000 Đài tệ/ kỳ)

Ký Túc xá : 15,000 NT/ 6 tháng

 

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Stt Chuyên ngành Số lượng Nội dung tuyển sinh
1

–                       Lớp chuyên ban Quốc Tế

Ngành ứng dụng ngoại ngữ

50

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

HỌC PHÍ:: 45,383/ kỳ

Ký Túc xá : 6-8 người

–          Học kỳ: 9600 NT.kỳ

–          Kỳ hè: 2500NT

–          Kỳ đông: 5000NT

 

2

Hệ VHVL : 2 ngành

-Quản lý nhà hàng

-Quản lý du lịch

80

– Nam, Nữ tuổi từ 18 – 28 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

Ø  Học phí: 36.240nt/ kỳ

Ø  Học bổng:

–        Miễn 19000nt

–        Miễn ký túc xá kỳ đầu

ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM( VHVL)

Stt Chuyên ngành Số lượng Nội dung tuyển sinh
1

1Khoa Điện tử chương trình ứng dụng công nghệ trí tuệ cuộc sống.

2.Khoa Cơ khí chương trình cơ khí chế tạo.

3. Khoa Quản lý nhà hàng khách sạn chương trình dịch vụ nhà hàng khách sạn

50

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 24 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

– Chứng minh tài chính 700USD

HỌC PHÍ:: 46,125 NT/kỳ

–          Học kỳ 1: miễn 100% học phí và Ký Túc Xá

–          Học kỳ 2 đến học kỳ 8 toàn bộ phí đóng bình thường. Phí ký túc xá nghỉ đông và nghỉ hè của tất cả các kỳ học đều phải đóng bình thường

Ký Túc xá : 4 người

–          Học kỳ: 10,725  NT.kỳ

–          Kỳ hè, nghỉ đông: 596NT/ Tuần

Trên 7 người

–          Học kỳ: 6,600 NT.kỳ

–          Kỳ hè, nghỉ đông: 367NT/ Tuần

TRƯỜNG ĐH KH&CN LONG HOA – ĐÀI BẮC (VHVL)

Stt Chuyên ngành ( 4 ngành) Số lượng Nội dung tuyển sinh
1

– Quản trị công nghiệp

 

40

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 25 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

– Học phí :  44630 NT / học kỳ

– Ký túc xá:  11500 NT / học kỳ

– Bảo hiểm học đường : 312 NT / học kỳ

– Bảo hiểm y tế: 3000 NT / học kỳ đầu

4494        / học kỳ (từ học kỳ 2 trở đi)

-Năm 1 (học kỳ 1 và 2) : giảm 50% học phí. Ký túc xá và bảo hiểm đóng đủ.

-Năm 1 tất cả học sinh BẮT BUỘC Ở KTX.

 

2

– Điện tử

– Hóa vật liệu

– Cơ khí

120

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 25 tuổi sức khỏe tốt

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1)

– Học phí :  51308 NT / học kỳ

– Ký túc xá:  11500 NT / học kỳ

-Bảo hiểm học đường : 312 NT / học kỳ

-Bảo hiểm y tế : 3000 NT / học kỳ đầu

4494                 / học kỳ  (từ học kỳ 2 trở đi)

-Năm 1 (học kỳ 1 và 2): giảm 50% học phí. Ký túc xá và bảo hiểm đóng đủ.

-Năm 1 tất cả học sinh  BẮT BUỘC Ở KTX.

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT CAO UYỂN- CAO HÙNG (VHVL)

Stt Chuyên ngành ( 2 ngành) Số lượng Nội dung tuyển sinh
 

-Du lịch

-Thổ mộc

 

80

–          – Nam, Nữ tuổi từ 18 – 26 tuổi sức khỏe tốt ( không lấy lao động về nước)

–          – Tốt nghiệp Trung học Phổ thông trở lên.

–          – Điểm trung bình học bạTHPT mỗi năm trên 6,0 điểm

– Đạt kỳ thi năng lực tiếng Trung từ A1 trở lên ( TOCFL A1) Đối tượng: -Nam, nữ từ 18 – 26 tuổi (không lấy lao động đã về nước)

Học phí: 37.913nt/ kỳ

Học bổng:

–        Miễn học phí và ký túc xá kỳ đầu

–        Kỳ 2 miễn 50%

 

 

TRƯỜNG ĐH KHKT TỈNH NGÔ – TÂN BẮC ĐÀI BẮC (HỆ  CHUYÊN BAN QUỐC TẾ)

Stt Chuyên ngành ( 5 ngành) Số lượng Nội dung tuyển sinh
1

-Ngành Công Nghệ Thông Tin

-Ngành Du Lịch

-Ngành Thương Mại Quốc Tế

-Ngành Quản Trị Thời Trang

-Ngành Thiết Kế Thời Trang

 

250

Ø  Đối tượng:

–        Tốt nghiệp THPT, độ tuổi từ 18~25 tuổi

–        Điểm trung bình 3 năm cấp 3 trên 6 điểm

–        Bằng kiểm tra năng lực hoa ngữ (TOCFL) từ cấp 1 trở lên

–        Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự

Ø  Học phí:

–        Học kỳ 1: Miễn giảm hoàn toàn học phí

–        Học kỳ 2~8: Học phí 36,000 tệ (khoảng 27,000,000 vnđ)/ học kỳ

Ø  Chi phí kí túc xá:

–        Học kỳ 1,2 : Giảm một nửa còn 5,000 Đài tệ (khoảng 3,750,000 vnđ)/ học kỳ

–        Học kỳ 3~8: Mỗi học kỳ 10,000 Đài tệ (khoảng 7,500,000 vnđ)

–        Tiền kí túc xá hè và tết tính theo ngày, mỗi ngày 50 Đài tệ (khoảng 37,500 vnđ)

 

TRƯỜNG ĐH KHKT CẢNH VĂN – ĐÀI BẮC (HỆ  CHUYÊN BAN QUỐC TẾ)

Stt Chuyên ngành ( 1ngành) Số lượng Nội dung tuyển sinh
1

 

 

 

 

Quản lí nhà hàng

 

 

 

 

 

40

Ø  Đối tượng:

–        Tốt nghiệp THPT, độ tuổi từ 18~25 tuổi

–        Điểm trung bình 3 năm cấp 3 trên 6 điểm

–        Bằng kiểm tra năng lực hoa ngữ (TOCFL) từ cấp 1 trở lên

–        Sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự

    Học phí : $43,160  Năm nhất học phí tạp phí giảm 1

nửa còn NT$ 21,580

-Phí ký túc xá (1 học kỳ) Phòng 6 người: NT$10,500

 

Liên hệ: Trung tâm tư vấn du học Đài Loan 

Điện thoại: 0979 86 86 57 – 0973 86 86 00

Form điền thông tin liên hệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here