Trang chủ DU HỌC ĐÀI LOAN Danh sách 160 trường Đại học tại Đài Loan

Danh sách 160 trường Đại học tại Đài Loan

303
0
danh sách trường đại học cao đẳng tại đài loan

Trung tâm tư vấn du học Văn Lang Hà Nội – Trường cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội gửi tới quý phụ huynh học sinh danh sách 160 trường Đại học tại Đài Loan (có website kèm theo)

 1. 國立臺灣大學 – National Taiwan University – Đại học Quốc Lập Đài Loan

Website: www.ntnu.edu.tw

 1. 淡江大學 – Tamkang University – Đại học Đạm Giang

Website: www.tku.edu.tw

 1. 輔仁大學 – Fu jen university – Đại học Phúc Nhân

Website: www.fju.edu.tw/

 1. 中國文化大學 – Đại học văn hóa Trung Quốc – Chinese Culture University

Website: www.pccu.edu.tw

 1. 國立成功大學 – Đại học quốc lập Thành Công – National Cheng Kung University

Website: www.nccu.edu.tw

 1. 逢甲大學 – Đại học Phong Giáp – Feng Chia University

Website: http://www.fcu.edu.tw/

 1. 南臺科技大學 Đại học kỹ thuật Nam Đài – Southern Taiwan University

Website: www.stut.edu.tw

 1. 銘傳大學 – Đại học Minh Truyền – Ming Chuan University

Website: www.mcu.edu.tw

 1. 東海大學 Đại học Đông Hải – Tunghai University

Website: www.thu.edu.tw

 1. 嘉南藥理科技大學 Đại học kỹ thuật dược Gia Nam – Chia Nan University of Pharmacy & Science

Website: www.chna.edu.tw

 1. 正修科技大學 Đại học khoa học & công nghệ Chính Tu Cheng Shiu University

Website: www.csit.edu.tw

 1. 朝陽科技大學 Đại học khoa học kỹ thuật Triều Dương Chaoyang University of Technology

Website: www.cyut.edu.tw

 1. 中原大學 Đại học Trung Nguyên Chung Yuan Christian University

Website: www.cycu.edu.tw

 1. 義守大學Đại học Nghĩa Thủ I-Shou University

Website: www.isu.edu.tw/

 1. 國立中興大學 Đại học quốc lập Trung Hưng National Chung Hsing University

Website: www.nchu.edu.tw

 1. 國立政治大學 Đại học quốc lập Chính Trị National Chengchi University

Website: www.nthu.edu.tw

 1. 實踐大學 Đại học Thực tập Shih Chien University

Website:  www.usc.edu.tw

 1. 東吳大學 Đại học Đông Ngô Soochow University

Website: http://www.scu.edu.tw

 1. 國立臺灣師範大學 Đại học quốc lập sư phạm Đài Loan National Taiwan Normal University

Website: http://www.ntu.edu.tw

 1. 國立交通大學 Đại học quốc lập Giao Thông National Chiao Tung University

Website: http://www.nctu.edu.tw

 1. 明新科技大學 Đại học khoa học &kỹ thuật Minh Tân Minghsin University of Science and Technology

Website: http://www.must.edu.tw

 1. 台南應用科技大學 Đại học ứng dụng khoa học & kỹ thuật Đài Nam Tainan University of Technology

Website: http://www.tut.edu.tw

 1. 健行科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Kiện Hàng Chien Hsin University of Science and Technology

Website: http://www.uch.edu.tw

 1. 國立嘉義大學 Đại học quốc lập Gia Nghĩa National Chiayi University

Website: http://www.ncyu.edu.tw

 1. 崑山科技大學 Đại học khoa học & kỹ thuật Côn Sơn Kun Shan University

Website: http://www.ksu.edu.tw

 1. 國立臺中科技大學 Đại học khoa học & kỹ thuật quốc lập Đài Trung National Taichung Institute of Technology

Website: http://www.ntit.edu.tw

 1. 弘光科技大學 Đại học khoa học & kỹ thuật Hoằng Quang Hungkuang University

Website: http://www.hk.edu.tw

 1. 國立清華大學 Đại học quốc lập Thanh Hoa National Tsing Hua University

Website:  http://www.ncku.edu.tw

 1. 靜宜大學 Đại học Tĩnh An Providence University

Website: http://www.pu.edu.tw

 1. 國立中央大學 Đại học Quốc Lập Trung Uơng National Central University

Website: http://www.ncu.edu.tw

 1. 國立中正大學 Đại học Quốc Lập Trung Chính National Chung Cheng University

Website: http://www.ccu.edu.tw

 1. 亞洲大學 Đại học Châu Á Asia University

Website: http://www.thmu.edu.tw

 1. 國立高雄應用科技大學 Đại học Quốc Lập kĩ thuật ứng dụng Cao Hùng National Kaohsiung University of Applied Sciences

Website: http://www.kuas.edu.tw

 1. 中國科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Trung Quốc China University of Technology

Website: http://www.ckitc.edu.tw

 1. 世新大學 Đại học Tân Thế Shih Hsin University

Website: http://www.shu.edu.tw

 1. 國立屏東科技大學 Đại học Quốc Lập khoa học và kĩ thuật Bình Đông National Pingtung University of Science and Technology

Website: http://mportal.npust.edu.tw/

 1. 樹德科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Đức Thụ Shu-Te University

Website:  http://www.stu.edu.tw

 1. 國立臺北科技大學 Đại học Quốc lập khoa học và kĩ thuật Đài Bắc National Taipei University of Technology

Website: http://www.ntut.edu.tw

 1. 龍華科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Long Hoa Lunghwa University of Science and Technology

Website: http://www.lhu.edu.tw

 1. 致理技術學院 Học viện khoa học và kĩ thuật Trí Lý Chihlee Institute of Technology

Website: http://www.chihlee.edu.tw

 1. 國立勤益科技大學 Đại học kĩ thuật cần ích National Chin-Yi University of Technology

Website: http://www.ncut.edu.tw

 1. 國立虎尾科技大學 Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật Vĩ Hổ National Formosa University

Website: http://www.nfu.edu.tw

 1. 萬能科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Vạn Năng Vanung University

Website: http://www.vnu.edu.tw

 1. 國立臺灣科技大學 – Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật Đài Bắc- National Taiwan University of Science and Technology

Website: http://www.ntust.edu.tw

 1. 中臺科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Trung Đài Central Taiwan University of Science and Technology

Website: http://www.ctust.edu.tw

 1. 嶺東科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Vĩnh Đông Ling Tung University

Website: http://www.ltu.edu.tw

 1. 輔英科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Phụ Anh Fooyin University

Website: http://www.fy.edu.tw

 1. 國立東華大學 Đại học quốc lập Đông hoa National Dong Hwa University

Website: http://www.ndhu.edu.tw

 1. 僑光科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Kiều Quang Overseas Chinese University

Website: http://www.ocu.edu.tw

 1. 大葉大學 Đại học Đại Diệp Dayeh University

Website: http://www.dyu.edu.tw

 1. 開南大學 Đại học Nam Khai Kainan University

Website: http://www.knu.edu.tw

 1. 長榮大學 Đại học Trường Vinh Chang Jung Christian University

Website: www.cjcu.edu.tw

 1. 元智大學 Đại học Trí Nguyên Yuan Ze University

Website:  www.yzu.edu.tw

 1. 國立臺北大學 Đại học quốc lập Đài Bắc National Taipei University

Website:  www.ntpu.edu.tw

 1. 台北城市科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật thành phố Đài Bắc Taipei chengshih University of science and technology

Website: http://www.tpcu.edu.tw/bin/home.php

 1. 國立雲林科技大學 Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật Vân Lâm National Yunlin University of Science and Technology

Website: www.yuntech.edu.tw

 1. 中華醫事科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật y khoa Chung Hoa Chung Hwa University of Medical Technology

Website: www.hwai.edu.tw

 1. 建國科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Kiến Quốc Chienkuo Technology University

Website: www.ctu.edu.tw

 1. 國立中山大學 Đại học quốc lập Trung Sơn National Sun Yat-sen University

Website: www.nsysu.edu.tw

 1. 遠東科技大學 Đại Học Khoa Học và Kĩ Thuật Viễn Đông Far East University

Website:  www.feu.edu.tw

 1. 文藻外語學院 Học Viện Ngôn Ngữ Văn Tảo Wenzao Ursuline College of Languages

Website: www.wtuc.edu.tw

 1. 真理大學 Đại Học Chân Lý Aletheia University

Website:  http://www.au.edu.tw

 1. 中華科技大學 Đại Học Khoa Học và Công nghệ Trung Quốc – China University of Science and Technology

Website: http://csie.cust.edu.tw

 1. 德明財經科技大學 Đại Học Khoa Học và Kĩ Thuật Tài Chính Đức Minh Takming University of Science and Technology

Website:://www.takming.edu.tw/

 1. 大仁科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Đại Nhân Tajen University

Website:  http://www.tajen.edu.tw

 1. 景文科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Cảnh Văn Jinwen University of Science and Technology

Website: http://www.just.edu.tw/

 1. 中華大學 Đại học Chung hoa Chung Hua University

Website: http://www.chu.edu.tw/

 1. 德霖技術學院 Học viện kĩ thuật Đức Lâm De Lin Institute of Technology

Website: http://w3.dlit.edu.tw

 1. 醒吾科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Tỉnh Vũ Hsing Wu College

Website: http://www.hwc.edu.tw

 1. 國立臺灣海洋大學 Đại học Quốc lập Hải dưong Đài loan National Taiwan Ocean University

Website: http://www.ntou.edu.tw/

 1. 國立彰化師範大學 Đại học quốc lập sư phạm Chương Hóa National Changhua University of Education

Website: http://www.ncue.edu.tw

 1. 國立聯合大學 Đại học quốc lập liên hợp National United University

Website: http://www.nuu.edu.tw

 1. 美和科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Mĩ Hòa Meiho Institute of Technology

Website: http://www.meiho.edu.tw

 1. 長庚科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Trừong Canh Chang Gung University of Science and Technology

Website: http://www.cgust.edu.tw

 1. 元培科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Nguyên Bồi  Yuanpei University

Website: http://www.yust.edu.tw

 1. 國立高雄海洋科技大學 Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật hải dưong Cao Hùng National Kaohsiung Marine University

Website: http://www.nkmu.edu.tw

 1. 中山醫學大學 Đại học y học Trung Sơn Chung Shan Medical University

Website: http://www.csmu.edu.tw

 1. 國立高雄第一科技大學 Đại học quốc lập khoa học Science and Technology và kĩ thuật Cao Hùng số 1 National Kaohsiung First University of

Website:  http://www.nkfust.edu.tw

 1. 中國醫藥大學 Đại học y học Trung Quốc China Medical University

Website: http://www.cmu.edu.tw

 1. 長庚大學 Đại học Trừơng Canh Chang Gung University

Website: http://www.cgu.edu.tw

 1. 高苑科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Cao Uyển Kao Yuan University

Website:  http://www.kyit.edu.tw

 1. 育達商業科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật thưong mại Dục Đạt Yu da University of Science and Technology

Website: http://www.ydu.edu.tw

 1. 東南科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Đông Nam Tungnan University

Website:  http://www.tnu.edu.tw/

 1. 聖約翰科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Thánh Uớc Hàn St. John’s University

Website: http://www.sju.edu.tw

 1. 桃園創新技術學院Học viện kĩ thuật Tân Sáng Đào viên Taoyuan Innovative institute of Technology

Website: http://www.tiit.edu.tw

 1. 高雄醫學大學 Đại học y học Cao Hùng Kaohslung Medical University

Website: http://www2.kmu.edu.tw

 1. 國立高雄師範大學 Đại học Quốc Lập sư phạm Cao Hùng National Kaohsiung Normal University

Website: http://www.nknu.edu.tw

 1. 修平科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Bình Tu Hsiuping University of Science and Technology

Website: http://www.hust.edu.tw/

 1. 國立臺北商業技術學院 Học viện quốc lập kĩ thuật Thưong Mại Đài Bắc National Taipei College of Business

Website: http://www.ntcb.edu.tw

 1. 台北海洋技術學院 Học viện kĩ thuật Hải dưong Đài Bắc Taipei College of Maritime Technology

Website: http://www.tcmt.edu.tw

 1. 南開科技大學 Đại học kĩ thuật Nam Khai Nan Kai Institute of Technology

Website: http://www.nkut.edu.tw

 1. 環球科技大學 æ Bình luận 20/11/2017 Đại học kĩ thuật Hoàn Cầu Transworld Institute of Technology

Website: http://www.tit.edu.tw

 1. 仁德醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng chăm sóc sức khỏe Đức Nhân – Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management94

Website: http://www.jente.edu.tw/

 1. 國立臺南大學 Đại học quốc lập Đài Nam National University of Tainan

Website: http://www.nutn.edu.tw/

 1. 樹人醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý và điều dưỡng Thụ Nhân Shu-Zen College of Medicine and Management

Website: http://www.szmc.edu.tw/

 1. 慈惠醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý và điều dưỡng Huệ Từ Tzu Hui Institute of Technology

Website: http://www.tzuhui.edu.tw

 1. 臺北醫學大學 Đại học y học Đài Bắc Taipei Medical University

Website: http://www.tmu.edu.tw

 1. 中州科技大學 Đại học kĩ thuật Trung Châu Chung chou University of science and Technology

Website: http://www.ccut.edu.tw

 1. 玄奘大學 Đại học Huyền Trang Hsuan Chuang University

Website: http://www.hcu.edu.tw

 1. 明道大學 Đại học Minh Đạo Mingdao University

Website:  http://www.mdu.edu.tw

 1. 國立暨南國際大學 Đại học quốc lập quốc tế Tế Nam National Chi Nan University

Website: http://www.ncnu.edu.tw

 1. 吳鳳科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Ngô Phượng Wufeng Institute of Technology

Website: http://www.wfu.edu.tw

 1. 亞東技術學院 Học viện Khoa học và kĩ thuật Đông Nam á Oriental Institute of Technology

Website: http://www.oit.edu.tw

 1. 國立臺北教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Đài Bắc National Taipei University of Education

Website: http://www2.ntue.edu.tw/

 1. 華夏技術學院 Học viện Khoa học và kĩ thuật Hạ Hoa Hwa Hsia Institute of Technology

Website: http://www.hwh.edu.tw

 1. 國立宜蘭大學 Đại học quốc lập Nghi Lan National Ilan University

Website: http://www.niu.edu.tw

 1. 國立高雄大學 Đại học quốc lập Cao Hùng National University of Kaohsiung

Website: http://www.nuk.edu.tw

 1. 新生醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý chăm sóc Tân Sinh Hsin Sheng College of Medical Care and Management

Website: http://www.web.hsc.edu.tw/

 1. 國立臺灣藝術大學 Đại học quốc lập nghệ thuật Đài Loan National Taiwan University of Arts

Website: http://www.ntua.edu.tw

 1. 台灣首府大學 Đại học Thủ Phủ Đài Loan Taiwan Shoufu University

Website: http://www.tsu.edu.tw

 1. 南華大學 Đại học Hoa Nam Nanhua University

Website: http://www.nhu.edu.tw

 1. 大華科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Đại Hoa Ta hwa University of science and Technology

Website: http://www.tust.edu.tw/

 1. 大同大學 Đại học Đại Đồng Tatung University

Website: http://www.ttu.edu.tw

 1. 國立臺中教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Đài Trung National Taichung University

Website: http://www.ntcu.edu.tw/

 1. 國立高雄餐旅大學 Đại học quốc lập khách sạn Cao Hùng National Kaohsiung Hospitality College

Website: http://www.nkuht.edu.tw

 1. 國立臺東大學 Đại học quốc lập Đài Đông National TaiTung University

Website: http://www.nttu.edu.tw

 1. 臺北市立教育大學 Đại học Giáo dục Thành Phố Đài Bắc Taipei Municipal University of Education

Website: http://w3.tmue.edu.tw

 1. 黎明技術學院 Học viện kĩ thuật Lê Minh Lee-Ming Institute of Technology

Website: http://www.lit.edu.tw

 1. 國立屏東教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Bình Đông National Pingtung University of Education

Website: http://web.npue.edu.tw

 1. 耕莘健康管理專科學校 Trường Cao Đẳng Quản Lý Sức Khỏe Canh Sâm Cardinal Tien College of Healthcare & Management

Website: http://www.ctcn.edu.tw/

 1. 國立陽明大學 Đại học Quốc lập Minh Dưong National Yang-Ming University

Website:  http://web.ym.edu.tw

 1. 經國管理暨健康學院 Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc Ching Kuo Institute of Management and Health

Website: http://www.cku.edu.tw/

 1. 國立臺北護理健康大學 Đại học quốc lập chăm sóc sức khỏe Đài Bắc National Taipei College of

Website: Nursing http://ec1.ntunhs.edu.tw

 1. 明志科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Minh Chí Ming Chi University of Technology

Website: http:/ww.mcut.edu.tw/

 1. 國立屏東商業技術學院 Học viện quốc lập kĩ thuật Thưong mại Bình Đông National Taipei College of Business

Website:  http://www.ntcb.edu.tw

 1. 國立新竹教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Tân Trúc National Hsinchu University of Education

Website: http://www.nhcue.edu.tw

 1. 東方設計學院Tung Fang Institute of Technology Học viện thiết kế Đông Phưong

Website: http://www.tf.edu.tw

 1. 華梵大學 Đại học Hoa Phạn Huafan University

Website: http://www.hfu.edu.tw

 1. 聖母醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý Và Điều Dưỡng Thánh Mẫu St. Mary’s Medicine, Nursing and Management College

Website: http://www.smc.edu.tw/

 1. 敏惠醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý Điều Dưỡng Mai Huệ Min-Hwei College of Health Care Management

Website: http://www.mhchcm.edu.tw/

 1. 國立金門大學 Đại học quốc lập Kim Môn National Kinmen Institute of Technology

Website: http://www.km.kuas.edu.tw

 1. 馬偕醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý Điều Dưỡng Mã Giai Mackay Medicine , Nursing and Management College

Website: http://www.mkc.edu.tw

 1. 蘭陽技術學院 Học Viện Khoa Học và Kĩ Thuật Lan Dương Lan Yang Institute of Technology

Website: http://www.t.edu.tw

 1. 崇右技術學院 Học Viện Kỹ Thuật Sùng Hữu Chungyu Institute of Technology

Website: http://www.cyjcba.edu.tw

 1. 大同技術學院 Học Viện Thuật Đại Đồng Tatung Institute of Commerce and Technology

Website: http://www.ttc.edu.tw

 1. 佛光大學 Đại Học Phật Quang Fo Guang University

Website: http://www.fgu.edu.tw

 1. 慈濟大學 Đại Học Hiền Tế Tzu Chi University

Website: http://www.tcu.edu.tw/

 1. 和春技術學院 Học Viện Kĩ Thuật Hòa Xuân Fortune Institute of Technology

Website: http://www.fjtc.edu.tw

 1. 康寧醫護暨管理專科學校 Trường Cao Đẳng Chăm sóc và quản lý Khang Ninh Kang-Ning Jr. College of Medical Care and Management

Website: http://web.knjc.edu.tw

 1. 臺灣體育運動大學 Đại Học Thể Dục Thể Thao Đài Loan National Taiwan University of physical Education and sport

Website: http://www.ntupes.edu.tw

 1. 國立澎湖科技大學 Đại Học Quốc Lập Khoa Học và Kĩ Thuật Hồ Bành National Penghu University of science and Technology

Website: http://www.npu.edu.tw

 1. 仁醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng Quản Lý và Điều Dữong Y Nhân Chung- jen junior college of Nursing heath scienses and Management

Website: http://www.cjc.edu.tw/

 1. 南榮技術學院Học Viện Kĩ Thuật Nam Vinh Nan Jeon Institute of Technology

Website: http://www.njtc.edu.tw

 1. 技暨管理學院 Học Viện Quản Lý Kiêm Kĩ Thuật Toko University

Website: http://www.toko.edu.tw

 1. 臺北藝術大學 Đại Học Nghệ Thuật Đài Bắc Taipei National University of the Arts

Website: http://www.tnua.edu.tw

 1. 大漢技術學院 Học Viện Kĩ Thuật Đại Hán Dahan Institute of Technology

Website: http://www.dahan.edu.tw

 1. 慈濟技術學院 Học Viện Kĩ Thuật Chí Đại Tzu Chi College of Technology

Website: http://www.tccn.edu.tw

 1. 亞太創意技術學院Học viện kĩ thuật công nghệ sáng tạo ASIA Asia – Pacic Institute of Creativity

Website: http://w2.apic.edu.tw

 1. 臺北市立體育學院 Học viện thể dục thể thao thành phố Đài Bắc Taipei Physical Education College

Website: http://www.tpec.edu.tw

 1. 國立體育大學 Đại học quốc lập thể dục National Taiwan Sport University

Website: http://www.ntsu.edu.tw

 1. 臺灣觀光學院 Học viện du lịch Đài Loan Taiwan Hospitality and Tourism College

Website: http://www.tht.edu.tw/

 1. 英醫護管理專科學校 Cao Đẳng điều dưỡng Y Anh Yuh-Ing Jr. College of Health Care & Management

Website: http://www.yuhing.kh.edu.tw/

 1. 康寧大學Đại học Khang Ninh Leader University

Website: http://www.leader.edu.tw

 1. 國立臺南護理專科學校 Trường Cao Đẳng quốc lập Hộ lý Đài Nam National Tainan Institute of Nursing

Website: http://www.ntin.edu.tw

 1. 國立臺南藝術大學Đại học quốc lập nghệ thuật Đài Nam Tainan National University of the Arts

Website: http://www.tnnua.edu.tw

 1. 興國管理學院 Học viện quản lý quốc Hưng Hsing Kuo Unervisity of Management

Website: http://www.hku.edu.tw

 1. 國立臺東專科學校 Trường Cao Đẳng quốc lập Đài Đông National Taitung Junior College

Website: http://www.ntc.edu.tw/

 1. 高美醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý điều dữong Cao Mĩ KaoMei College of Health Care & Management

Website: http://www.kmvs.khc.edu.tw

 1. 國立臺灣戲曲學院 Học viện quốc lập nhạc kịch Đài Loan National Taiwan College of Performing

Website: http://www.tcpa.edu.tw

 1. 馬偕醫學院 Học viện Y dược Mã Giai Mackay Medical College

Website: http://www.mmc.edu.tw/

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Form điền thông tin liên hệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here