Trang chủ DU HỌC ĐÀI LOAN Danh sách 160 trường Đại học tại Đài Loan

Danh sách 160 trường Đại học tại Đài Loan

512
0
danh sách trường đại học cao đẳng tại đài loan

Trung tâm tư vấn du học Cao Đẳng Duyên Hải gửi tới quý phụ huynh học sinh danh sách 160 trường Đại học tại Đài Loan (có website kèm theo)

 1. 國立臺灣大學 – National Taiwan University – Đại học Quốc Lập Đài Loan

Website: www.ntnu.edu.tw

 1. 淡江大學 – Tamkang University – Đại học Đạm Giang

Website: www.tku.edu.tw

 1. 輔仁大學 – Fu jen university – Đại học Phúc Nhân

Website: www.fju.edu.tw/

 1. 中國文化大學 – Đại học văn hóa Trung Quốc – Chinese Culture University

Website: www.pccu.edu.tw

 1. 國立成功大學 – Đại học quốc lập Thành Công – National Cheng Kung University

Website: www.nccu.edu.tw

 1. 逢甲大學 – Đại học Phong Giáp – Feng Chia University

Website: http://www.fcu.edu.tw/

 1. 南臺科技大學 Đại học kỹ thuật Nam Đài – Southern Taiwan University

Website: www.stut.edu.tw

 1. 銘傳大學 – Đại học Minh Truyền – Ming Chuan University

Website: www.mcu.edu.tw

 1. 東海大學 Đại học Đông Hải – Tunghai University

Website: www.thu.edu.tw

 1. 嘉南藥理科技大學 Đại học kỹ thuật dược Gia Nam – Chia Nan University of Pharmacy & Science

Website: www.chna.edu.tw

 1. 正修科技大學 Đại học khoa học & công nghệ Chính Tu Cheng Shiu University

Website: www.csit.edu.tw

 1. 朝陽科技大學 Đại học khoa học kỹ thuật Triều Dương Chaoyang University of Technology

Website: www.cyut.edu.tw

 1. 中原大學 Đại học Trung Nguyên Chung Yuan Christian University

Website: www.cycu.edu.tw

 1. 義守大學Đại học Nghĩa Thủ I-Shou University

Website: www.isu.edu.tw/

 1. 國立中興大學 Đại học quốc lập Trung Hưng National Chung Hsing University

Website: www.nchu.edu.tw

 1. 國立政治大學 Đại học quốc lập Chính Trị National Chengchi University

Website: www.nthu.edu.tw

 1. 實踐大學 Đại học Thực tập Shih Chien University

Website:  www.usc.edu.tw

 1. 東吳大學 Đại học Đông Ngô Soochow University

Website: http://www.scu.edu.tw

 1. 國立臺灣師範大學 Đại học quốc lập sư phạm Đài Loan National Taiwan Normal University

Website: http://www.ntu.edu.tw

 1. 國立交通大學 Đại học quốc lập Giao Thông National Chiao Tung University

Website: http://www.nctu.edu.tw

 1. 明新科技大學 Đại học khoa học &kỹ thuật Minh Tân Minghsin University of Science and Technology

Website: http://www.must.edu.tw

 1. 台南應用科技大學 Đại học ứng dụng khoa học & kỹ thuật Đài Nam Tainan University of Technology

Website: http://www.tut.edu.tw

 1. 健行科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Kiện Hàng Chien Hsin University of Science and Technology

Website: http://www.uch.edu.tw

 1. 國立嘉義大學 Đại học quốc lập Gia Nghĩa National Chiayi University

Website: http://www.ncyu.edu.tw

 1. 崑山科技大學 Đại học khoa học & kỹ thuật Côn Sơn Kun Shan University

Website: http://www.ksu.edu.tw

 1. 國立臺中科技大學 Đại học khoa học & kỹ thuật quốc lập Đài Trung National Taichung Institute of Technology

Website: http://www.ntit.edu.tw

 1. 弘光科技大學 Đại học khoa học & kỹ thuật Hoằng Quang Hungkuang University

Website: http://www.hk.edu.tw

 1. 國立清華大學 Đại học quốc lập Thanh Hoa National Tsing Hua University

Website:  http://www.ncku.edu.tw

 1. 靜宜大學 Đại học Tĩnh An Providence University

Website: http://www.pu.edu.tw

 1. 國立中央大學 Đại học Quốc Lập Trung Uơng National Central University

Website: http://www.ncu.edu.tw

 1. 國立中正大學 Đại học Quốc Lập Trung Chính National Chung Cheng University

Website: http://www.ccu.edu.tw

 1. 亞洲大學 Đại học Châu Á Asia University

Website: http://www.thmu.edu.tw

 1. 國立高雄應用科技大學 Đại học Quốc Lập kĩ thuật ứng dụng Cao Hùng National Kaohsiung University of Applied Sciences

Website: http://www.kuas.edu.tw

 1. 中國科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Trung Quốc China University of Technology

Website: http://www.ckitc.edu.tw

 1. 世新大學 Đại học Tân Thế Shih Hsin University

Website: http://www.shu.edu.tw

 1. 國立屏東科技大學 Đại học Quốc Lập khoa học và kĩ thuật Bình Đông National Pingtung University of Science and Technology

Website: http://mportal.npust.edu.tw/

 1. 樹德科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Đức Thụ Shu-Te University

Website:  http://www.stu.edu.tw

 1. 國立臺北科技大學 Đại học Quốc lập khoa học và kĩ thuật Đài Bắc National Taipei University of Technology

Website: http://www.ntut.edu.tw

 1. 龍華科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Long Hoa Lunghwa University of Science and Technology

Website: http://www.lhu.edu.tw

 1. 致理技術學院 Học viện khoa học và kĩ thuật Trí Lý Chihlee Institute of Technology

Website: http://www.chihlee.edu.tw

 1. 國立勤益科技大學 Đại học kĩ thuật cần ích National Chin-Yi University of Technology

Website: http://www.ncut.edu.tw

 1. 國立虎尾科技大學 Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật Vĩ Hổ National Formosa University

Website: http://www.nfu.edu.tw

 1. 萬能科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Vạn Năng Vanung University

Website: http://www.vnu.edu.tw

 1. 國立臺灣科技大學 – Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật Đài Bắc- National Taiwan University of Science and Technology

Website: http://www.ntust.edu.tw

 1. 中臺科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Trung Đài Central Taiwan University of Science and Technology

Website: http://www.ctust.edu.tw

 1. 嶺東科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Vĩnh Đông Ling Tung University

Website: http://www.ltu.edu.tw

 1. 輔英科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Phụ Anh Fooyin University

Website: http://www.fy.edu.tw

 1. 國立東華大學 Đại học quốc lập Đông hoa National Dong Hwa University

Website: http://www.ndhu.edu.tw

 1. 僑光科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Kiều Quang Overseas Chinese University

Website: http://www.ocu.edu.tw

 1. 大葉大學 Đại học Đại Diệp Dayeh University

Website: http://www.dyu.edu.tw

 1. 開南大學 Đại học Nam Khai Kainan University

Website: http://www.knu.edu.tw

 1. 長榮大學 Đại học Trường Vinh Chang Jung Christian University

Website: www.cjcu.edu.tw

 1. 元智大學 Đại học Trí Nguyên Yuan Ze University

Website:  www.yzu.edu.tw

 1. 國立臺北大學 Đại học quốc lập Đài Bắc National Taipei University

Website:  www.ntpu.edu.tw

 1. 台北城市科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật thành phố Đài Bắc Taipei chengshih University of science and technology

Website: http://www.tpcu.edu.tw/bin/home.php

 1. 國立雲林科技大學 Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật Vân Lâm National Yunlin University of Science and Technology

Website: www.yuntech.edu.tw

 1. 中華醫事科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật y khoa Chung Hoa Chung Hwa University of Medical Technology

Website: www.hwai.edu.tw

 1. 建國科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Kiến Quốc Chienkuo Technology University

Website: www.ctu.edu.tw

 1. 國立中山大學 Đại học quốc lập Trung Sơn National Sun Yat-sen University

Website: www.nsysu.edu.tw

 1. 遠東科技大學 Đại Học Khoa Học và Kĩ Thuật Viễn Đông Far East University

Website:  www.feu.edu.tw

 1. 文藻外語學院 Học Viện Ngôn Ngữ Văn Tảo Wenzao Ursuline College of Languages

Website: www.wtuc.edu.tw

 1. 真理大學 Đại Học Chân Lý Aletheia University

Website:  http://www.au.edu.tw

 1. 中華科技大學 Đại Học Khoa Học và Công nghệ Trung Quốc – China University of Science and Technology

Website: http://csie.cust.edu.tw

 1. 德明財經科技大學 Đại Học Khoa Học và Kĩ Thuật Tài Chính Đức Minh Takming University of Science and Technology

Website:://www.takming.edu.tw/

 1. 大仁科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Đại Nhân Tajen University

Website:  http://www.tajen.edu.tw

 1. 景文科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Cảnh Văn Jinwen University of Science and Technology

Website: http://www.just.edu.tw/

 1. 中華大學 Đại học Chung hoa Chung Hua University

Website: http://www.chu.edu.tw/

 1. 德霖技術學院 Học viện kĩ thuật Đức Lâm De Lin Institute of Technology

Website: http://w3.dlit.edu.tw

 1. 醒吾科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Tỉnh Vũ Hsing Wu College

Website: http://www.hwc.edu.tw

 1. 國立臺灣海洋大學 Đại học Quốc lập Hải dưong Đài loan National Taiwan Ocean University

Website: http://www.ntou.edu.tw/

 1. 國立彰化師範大學 Đại học quốc lập sư phạm Chương Hóa National Changhua University of Education

Website: http://www.ncue.edu.tw

 1. 國立聯合大學 Đại học quốc lập liên hợp National United University

Website: http://www.nuu.edu.tw

 1. 美和科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Mĩ Hòa Meiho Institute of Technology

Website: http://www.meiho.edu.tw

 1. 長庚科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Trừong Canh Chang Gung University of Science and Technology

Website: http://www.cgust.edu.tw

 1. 元培科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Nguyên Bồi  Yuanpei University

Website: http://www.yust.edu.tw

 1. 國立高雄海洋科技大學 Đại học quốc lập khoa học và kĩ thuật hải dưong Cao Hùng National Kaohsiung Marine University

Website: http://www.nkmu.edu.tw

 1. 中山醫學大學 Đại học y học Trung Sơn Chung Shan Medical University

Website: http://www.csmu.edu.tw

 1. 國立高雄第一科技大學 Đại học quốc lập khoa học Science and Technology và kĩ thuật Cao Hùng số 1 National Kaohsiung First University of

Website:  http://www.nkfust.edu.tw

 1. 中國醫藥大學 Đại học y học Trung Quốc China Medical University

Website: http://www.cmu.edu.tw

 1. 長庚大學 Đại học Trừơng Canh Chang Gung University

Website: http://www.cgu.edu.tw

 1. 高苑科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Cao Uyển Kao Yuan University

Website:  http://www.kyit.edu.tw

 1. 育達商業科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật thưong mại Dục Đạt Yu da University of Science and Technology

Website: http://www.ydu.edu.tw

 1. 東南科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Đông Nam Tungnan University

Website:  http://www.tnu.edu.tw/

 1. 聖約翰科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Thánh Uớc Hàn St. John’s University

Website: http://www.sju.edu.tw

 1. 桃園創新技術學院Học viện kĩ thuật Tân Sáng Đào viên Taoyuan Innovative institute of Technology

Website: http://www.tiit.edu.tw

 1. 高雄醫學大學 Đại học y học Cao Hùng Kaohslung Medical University

Website: http://www2.kmu.edu.tw

 1. 國立高雄師範大學 Đại học Quốc Lập sư phạm Cao Hùng National Kaohsiung Normal University

Website: http://www.nknu.edu.tw

 1. 修平科技大學 Đại học khoa học và kĩ thuật Bình Tu Hsiuping University of Science and Technology

Website: http://www.hust.edu.tw/

 1. 國立臺北商業技術學院 Học viện quốc lập kĩ thuật Thưong Mại Đài Bắc National Taipei College of Business

Website: http://www.ntcb.edu.tw

 1. 台北海洋技術學院 Học viện kĩ thuật Hải dưong Đài Bắc Taipei College of Maritime Technology

Website: http://www.tcmt.edu.tw

 1. 南開科技大學 Đại học kĩ thuật Nam Khai Nan Kai Institute of Technology

Website: http://www.nkut.edu.tw

 1. 環球科技大學 æ Bình luận 20/11/2017 Đại học kĩ thuật Hoàn Cầu Transworld Institute of Technology

Website: http://www.tit.edu.tw

 1. 仁德醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng chăm sóc sức khỏe Đức Nhân – Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management94

Website: http://www.jente.edu.tw/

 1. 國立臺南大學 Đại học quốc lập Đài Nam National University of Tainan

Website: http://www.nutn.edu.tw/

 1. 樹人醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý và điều dưỡng Thụ Nhân Shu-Zen College of Medicine and Management

Website: http://www.szmc.edu.tw/

 1. 慈惠醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý và điều dưỡng Huệ Từ Tzu Hui Institute of Technology

Website: http://www.tzuhui.edu.tw

 1. 臺北醫學大學 Đại học y học Đài Bắc Taipei Medical University

Website: http://www.tmu.edu.tw

 1. 中州科技大學 Đại học kĩ thuật Trung Châu Chung chou University of science and Technology

Website: http://www.ccut.edu.tw

 1. 玄奘大學 Đại học Huyền Trang Hsuan Chuang University

Website: http://www.hcu.edu.tw

 1. 明道大學 Đại học Minh Đạo Mingdao University

Website:  http://www.mdu.edu.tw

 1. 國立暨南國際大學 Đại học quốc lập quốc tế Tế Nam National Chi Nan University

Website: http://www.ncnu.edu.tw

 1. 吳鳳科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Ngô Phượng Wufeng Institute of Technology

Website: http://www.wfu.edu.tw

 1. 亞東技術學院 Học viện Khoa học và kĩ thuật Đông Nam á Oriental Institute of Technology

Website: http://www.oit.edu.tw

 1. 國立臺北教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Đài Bắc National Taipei University of Education

Website: http://www2.ntue.edu.tw/

 1. 華夏技術學院 Học viện Khoa học và kĩ thuật Hạ Hoa Hwa Hsia Institute of Technology

Website: http://www.hwh.edu.tw

 1. 國立宜蘭大學 Đại học quốc lập Nghi Lan National Ilan University

Website: http://www.niu.edu.tw

 1. 國立高雄大學 Đại học quốc lập Cao Hùng National University of Kaohsiung

Website: http://www.nuk.edu.tw

 1. 新生醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý chăm sóc Tân Sinh Hsin Sheng College of Medical Care and Management

Website: http://www.web.hsc.edu.tw/

 1. 國立臺灣藝術大學 Đại học quốc lập nghệ thuật Đài Loan National Taiwan University of Arts

Website: http://www.ntua.edu.tw

 1. 台灣首府大學 Đại học Thủ Phủ Đài Loan Taiwan Shoufu University

Website: http://www.tsu.edu.tw

 1. 南華大學 Đại học Hoa Nam Nanhua University

Website: http://www.nhu.edu.tw

 1. 大華科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Đại Hoa Ta hwa University of science and Technology

Website: http://www.tust.edu.tw/

 1. 大同大學 Đại học Đại Đồng Tatung University

Website: http://www.ttu.edu.tw

 1. 國立臺中教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Đài Trung National Taichung University

Website: http://www.ntcu.edu.tw/

 1. 國立高雄餐旅大學 Đại học quốc lập khách sạn Cao Hùng National Kaohsiung Hospitality College

Website: http://www.nkuht.edu.tw

 1. 國立臺東大學 Đại học quốc lập Đài Đông National TaiTung University

Website: http://www.nttu.edu.tw

 1. 臺北市立教育大學 Đại học Giáo dục Thành Phố Đài Bắc Taipei Municipal University of Education

Website: http://w3.tmue.edu.tw

 1. 黎明技術學院 Học viện kĩ thuật Lê Minh Lee-Ming Institute of Technology

Website: http://www.lit.edu.tw

 1. 國立屏東教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Bình Đông National Pingtung University of Education

Website: http://web.npue.edu.tw

 1. 耕莘健康管理專科學校 Trường Cao Đẳng Quản Lý Sức Khỏe Canh Sâm Cardinal Tien College of Healthcare & Management

Website: http://www.ctcn.edu.tw/

 1. 國立陽明大學 Đại học Quốc lập Minh Dưong National Yang-Ming University

Website:  http://web.ym.edu.tw

 1. 經國管理暨健康學院 Học viện quản lý sức khỏe Kinh Quốc Ching Kuo Institute of Management and Health

Website: http://www.cku.edu.tw/

 1. 國立臺北護理健康大學 Đại học quốc lập chăm sóc sức khỏe Đài Bắc National Taipei College of

Website: Nursing http://ec1.ntunhs.edu.tw

 1. 明志科技大學 Đại học Khoa học và kĩ thuật Minh Chí Ming Chi University of Technology

Website: http:/ww.mcut.edu.tw/

 1. 國立屏東商業技術學院 Học viện quốc lập kĩ thuật Thưong mại Bình Đông National Taipei College of Business

Website:  http://www.ntcb.edu.tw

 1. 國立新竹教育大學 Đại học quốc lập giáo dục Tân Trúc National Hsinchu University of Education

Website: http://www.nhcue.edu.tw

 1. 東方設計學院Tung Fang Institute of Technology Học viện thiết kế Đông Phưong

Website: http://www.tf.edu.tw

 1. 華梵大學 Đại học Hoa Phạn Huafan University

Website: http://www.hfu.edu.tw

 1. 聖母醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý Và Điều Dưỡng Thánh Mẫu St. Mary’s Medicine, Nursing and Management College

Website: http://www.smc.edu.tw/

 1. 敏惠醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý Điều Dưỡng Mai Huệ Min-Hwei College of Health Care Management

Website: http://www.mhchcm.edu.tw/

 1. 國立金門大學 Đại học quốc lập Kim Môn National Kinmen Institute of Technology

Website: http://www.km.kuas.edu.tw

 1. 馬偕醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý Điều Dưỡng Mã Giai Mackay Medicine , Nursing and Management College

Website: http://www.mkc.edu.tw

 1. 蘭陽技術學院 Học Viện Khoa Học và Kĩ Thuật Lan Dương Lan Yang Institute of Technology

Website: http://www.t.edu.tw

 1. 崇右技術學院 Học Viện Kỹ Thuật Sùng Hữu Chungyu Institute of Technology

Website: http://www.cyjcba.edu.tw

 1. 大同技術學院 Học Viện Thuật Đại Đồng Tatung Institute of Commerce and Technology

Website: http://www.ttc.edu.tw

 1. 佛光大學 Đại Học Phật Quang Fo Guang University

Website: http://www.fgu.edu.tw

 1. 慈濟大學 Đại Học Hiền Tế Tzu Chi University

Website: http://www.tcu.edu.tw/

 1. 和春技術學院 Học Viện Kĩ Thuật Hòa Xuân Fortune Institute of Technology

Website: http://www.fjtc.edu.tw

 1. 康寧醫護暨管理專科學校 Trường Cao Đẳng Chăm sóc và quản lý Khang Ninh Kang-Ning Jr. College of Medical Care and Management

Website: http://web.knjc.edu.tw

 1. 臺灣體育運動大學 Đại Học Thể Dục Thể Thao Đài Loan National Taiwan University of physical Education and sport

Website: http://www.ntupes.edu.tw

 1. 國立澎湖科技大學 Đại Học Quốc Lập Khoa Học và Kĩ Thuật Hồ Bành National Penghu University of science and Technology

Website: http://www.npu.edu.tw

 1. 仁醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng Quản Lý và Điều Dữong Y Nhân Chung- jen junior college of Nursing heath scienses and Management

Website: http://www.cjc.edu.tw/

 1. 南榮技術學院Học Viện Kĩ Thuật Nam Vinh Nan Jeon Institute of Technology

Website: http://www.njtc.edu.tw

 1. 技暨管理學院 Học Viện Quản Lý Kiêm Kĩ Thuật Toko University

Website: http://www.toko.edu.tw

 1. 臺北藝術大學 Đại Học Nghệ Thuật Đài Bắc Taipei National University of the Arts

Website: http://www.tnua.edu.tw

 1. 大漢技術學院 Học Viện Kĩ Thuật Đại Hán Dahan Institute of Technology

Website: http://www.dahan.edu.tw

 1. 慈濟技術學院 Học Viện Kĩ Thuật Chí Đại Tzu Chi College of Technology

Website: http://www.tccn.edu.tw

 1. 亞太創意技術學院Học viện kĩ thuật công nghệ sáng tạo ASIA Asia – Pacic Institute of Creativity

Website: http://w2.apic.edu.tw

 1. 臺北市立體育學院 Học viện thể dục thể thao thành phố Đài Bắc Taipei Physical Education College

Website: http://www.tpec.edu.tw

 1. 國立體育大學 Đại học quốc lập thể dục National Taiwan Sport University

Website: http://www.ntsu.edu.tw

 1. 臺灣觀光學院 Học viện du lịch Đài Loan Taiwan Hospitality and Tourism College

Website: http://www.tht.edu.tw/

 1. 英醫護管理專科學校 Cao Đẳng điều dưỡng Y Anh Yuh-Ing Jr. College of Health Care & Management

Website: http://www.yuhing.kh.edu.tw/

 1. 康寧大學Đại học Khang Ninh Leader University

Website: http://www.leader.edu.tw

 1. 國立臺南護理專科學校 Trường Cao Đẳng quốc lập Hộ lý Đài Nam National Tainan Institute of Nursing

Website: http://www.ntin.edu.tw

 1. 國立臺南藝術大學Đại học quốc lập nghệ thuật Đài Nam Tainan National University of the Arts

Website: http://www.tnnua.edu.tw

 1. 興國管理學院 Học viện quản lý quốc Hưng Hsing Kuo Unervisity of Management

Website: http://www.hku.edu.tw

 1. 國立臺東專科學校 Trường Cao Đẳng quốc lập Đài Đông National Taitung Junior College

Website: http://www.ntc.edu.tw/

 1. 高美醫護管理專科學校 Trường Cao Đẳng quản lý điều dữong Cao Mĩ KaoMei College of Health Care & Management

Website: http://www.kmvs.khc.edu.tw

 1. 國立臺灣戲曲學院 Học viện quốc lập nhạc kịch Đài Loan National Taiwan College of Performing

Website: http://www.tcpa.edu.tw

 1. 馬偕醫學院 Học viện Y dược Mã Giai Mackay Medical College

Website: http://www.mmc.edu.tw/

TƯ VẤN DU HỌC ĐÀI LOAN

Trung tâm du học Cao Đẳng Duyên Hải

Hotline: 0979 86 86 57 – 0973 86 86 00

Mail: dungnd@giaoducvietam.edu.vn

Form điền thông tin liên hệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here